Danh mục sản phẩm

Đèn led đội đầu
Đèn led đội đầu

Tinh năng:
- Có thể điều chỉnh đèn định hướng.

- Pin sạc sử dụng liện tục 100 phút>
Đèn led đội đầu có remote

Tinh năng:
- Có remote có thể điều chỉnh tắt mở
- Pin sạc sử dụng liện tục 100 phút

Bộ nội soi TMH
Adapter Optic

P7205
P7206
P7207
P7208
P7210

F=18mm
F=22mm
F=25mm
F=27mm
F=32mm

Adapter Optic

P7205
P7206
P7207
P7208
P7210

F=18mm
F=22mm
F=25mm
F=27mm
F=32mm

Khác
Phần mềm nội soi
(mũi xoang- họng thanh quản - tai)
Giá Treo ống nội soi