Danh mục sản phẩm

Bộ nội soi TMH
Adapter Optic

P7205
P7206
P7207
P7208
P7210

F=18mm
F=22mm
F=25mm
F=27mm
F=32mm

Adapter Optic

P7205
P7206
P7207
P7208
P7210

F=18mm
F=22mm
F=25mm
F=27mm
F=32mm

CCD (camera)

CCD (camera)Độ phân giải: 580 TVL

Bắt hình trên camera
Cable
P1801 Light Guide Cable Dây dẫn sáng Φ4x1800mm
P2501 Φ4x2500mm
P1851 Φ5x1800mm
P2551 Φ5x2500mm
PH1801 Light Guide Cable Autoclavable Dây dẫn sáng Hấp tiệt trùng Φ4x1800mm
PH2501 Φ4x2500mm
PH1851 Φ5x1800mm
PH2551 Φ5x2500mm
P1801A Light Guide Cable with spheric tip Dây dẫn sáng Φ4x1800mm
P2501A Φ4x2500mm
P1841A Φ5x1800mm
P2551A Φ5x2500mm
PH1801A Light Guide Cable with spheric tip Autoclavable Dây dẫn sáng Hấp tiệt trùng Φ4x1800mm
PH2501A Φ4x2500mm
PH1851A Φ5x1800mm
PH2551A Φ5x2500mm
Bộ xử lý hình
Sử dụng : nội soi chuẩn đoán Tai-Mũi-Họng.
Nguồn sáng XENON 300W
1/ Điện nguồn : AC 220V-240V 50/60 Hz
2/ Bóng Xenon (USA): 300W 24V .
3/ Độ sáng : điều chỉnh bằng tay (+ - )
4/ Màu sắc : 5600K.
5/ Trọng lượng : 7 kg
6/ Sử dụng : nội soi chuẩn đoán và phẩu thuật Tai-Mũi-Họng.
Ống nội soi thanh quản: 90
Þ 8x180mm
Ống nội soi: 30
Þ 4x180mm
Ống nội soi: 70
Þ 4x180mm
Ống nội soi: 0
Þ 2,7x110mm
Ống nội soi: 0
Þ 4x180mm